O mně

Pár vět o mně

Od malička jsem měla moc ráda hudbu – zpívala jsem, brnkala na všechny nástroje kolem mě. U naší babičky – veliké klavíristky, bylo piano, ke kterému jsem čím dál víc chodila a zkoušela hrát melodie oblíbených písniček. Tuto moji radost z objevování podpořili moji rodiče a v 6 letech mě přihlásili do Základní umělecké školy Františka Jílka v Brně. Vsazené hudební semínko mohlo radostně klíčit.

V roce 2001 jsem složila maturitní zkoušku na Gymnáziu Pavla Křížkovského v Brně s uměleckou profilací, a v témže roce jsem odehrála svůj absolventský koncert pod vedením profesorky Inny Aslamasové, působící na brněnské konzervatoři. V této době jsem se věnovala především sólové hře, ale působila jsem také v různých komorních seskupeních a věnovala jsem se i korepetici. Zúčastnila jsem se také několika klavírních soutěží (1999 – 1. místo – Kulturní a informační centrum města Brna, kategorie – hra na klavír; 2000 – 1. cena – Celostátní klavírní soutěž ve čtyřruční hře na klavír PER QUATTRO MANI, Praha). Účastnila jsem se mistrovských klavírních kurzů, kde působili vynikající čeští klavíristé a přední pedagogové JAMU.

V roce 2002 jsem byla přijata na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor Hudební věda a hudbu jsem začala studovat i z teoretického hlediska. V roce 2008 jsem zde dosáhla magisterského titulu a v roce 2017 doktorského titulu. V letech 2007 – 2008 jsem prohlubovala své hudební znalosti na univerzitě ve Vídni, kde jsem se zabývala převážně etnickou hudební kulturou. Během studia na vysoké škole jsem se soukromě začala věnovat výuce hry na klavír a uvědomila jsem si, že je to má životní náplň.

Ukázky

1. Sergej Rachmaninov: Polichinelle (Karolína Severinová – klavír)

2. Evžen Zámečník: U Harabiše – moravský tanec (Karolína Severinová, Šárka Pálková – klavír)

3. Joseph Haydn: Koncert pro klavír a orchestr D dur, I. Vivace (Karolína Severinová – klavír)

 

Informace o výuce