Ceník

Individuální lekce hry na klavír

Délka lekce: 60 min
Cena za lekci: 500,-

O lekci

Lekce je uzpůsobena věku klavíristy. Pro menší je hodina rozdělena do několika částí: seznamování se s klavírem, hra na klavír – teoretická část (malování a psaní not, hrátky s noty, rytmem, zpívání) – opakování, co jsme se v hodině naučili.

Se staršími hrajeme delší část hodiny. Na začátku lekce se rozehrajeme pomocí prstových cvičení a stupnic – následuje hra vybraných skladeb – teoretická část (noty, rytmus, ad.) – opakování.

Balíček 5 lekcí výuky hry na klavír

5 lekcí: 2500,-

Po absolvování těchto hodin se budete umět orientovat na klaviatuře a poznáte základní řadu tónů v houslovém i basovém klíči. Budete vědět, jak pracovat s předznamenáním, rytmem a takty. Naučíte se základy techniky hry. Získáte spoustu rad, jak svoje dovednosti dál zlepšovat. Během lekcí se také naučíte minimálně jednu píseň dle vlastního výběru. Jednotlivé lekce budou probíhat po předchozí domluvě v hudebně.

Tento balíček můžete věnovat také formou poukazu jako dárek.

 

Balíček 10 lekcí výuky hry na klavír

10 lekcí: 5000,-

Po absolvování těchto hodin se budete umět orientovat na klaviatuře a poznáte základní řadu tónů v houslovém i basovém klíči. Seznámíte se se základní hudební teorií. Budete vědět, jak pracovat s předznamenáním, rytmem, takty, ad.  Zdokonalíme vaši techniku hry. Během lekcí se také naučíte několik písní a skladbu dle vlastního výběru. Jednotlivé lekce budou probíhat po předchozí domluvě v hudebně.

Tento balíček můžete věnovat také formou poukazu jako dárek.